Dyskalkulia

Dyskalkulia jest jedną z odmian dysleksji. Jest to zaburzenie, które objawia się problemami z przyswajaniem wiedzy z obszaru matematyki. Dyskalkulia jest powodowana przez nieprawidłowości genetyczne lub wrodzone. Dyskalkulii nie towarzyszy obniżenie funkcji umysłowych czy też innych nieprawidłowego rozwoju. Dyskalkulia należy do grupy tzw. specyficznych trudności w uczeniu się (jest jedną z odmian dysleksji). To zaburzenie objawiające się problemami z przyswajaniem wiedzy z zakresu matematyki. Dyskalkulia powodowana jest przez nieprawidłowości wrodzone lub genetyczne. Najczęściej ten syndrom występuje u dzieci o zwykłej lub więcej niż przeciętnej inteligencji.

-16%
GoPlay Liczę i rozwiązuję. 5-6 lat
W dostawie
GoPlay Liczę i rozwiązuję to zestaw, który zawiera gry, zabawy i scenariusze rozwijające podstawowe umiejętności matematyczne ułatwiające dzieciom rozwijanie myślenia operacyjnego.
411,60 zł
490,00 zł
-16%
GoSense Ortografia
W dostawie
GoSense Ortografia to pomoc dydaktyczna i terapeutyczna. Przeznaczona dla placówek edukacyjnych i poradni do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku 6-10 lat.
579,60 zł
690,00 zł
-16%
GoSense Koordynacja i grafomotoryka
W dostawie
GoSense Koordynacja i grafomotoryka to pomoc dydaktyczna i terapeutyczna. Przeznaczona dla placówek edukacyjnych i poradni do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku 6-10 lat.
579,60 zł
690,00 zł
-16%
GoSense Koncentracja i samokontrola
W dostawie
Zestaw zawiera ćwiczenia multimedialne, gry i zabawy planszowe, które rozwijają koncentrację i samokontrolę w aktywności ruchowej.
579,60 zł
690,00 zł
-16%
GoSense Myślenie matematyczne
W dostawie
Zestaw przeznaczony jest do rozwijania w dzieciach umiejętności myślenia operacyjnego, szczególnie w kontekście rozwiązywania zadań matematycznych.
579,60 zł
690,00 zł
-16%
GoSense Orientacja w przestrzeni
W dostawie
Zestaw obejmuje ćwiczenia multimedialne oraz planszę z elementami kartonowymi służące do rozpoznawania kierunków względem: swojego ciała, elementów otoczenia, innych osób i fabularnych postaci.
579,60 zł
690,00 zł
-16%
GoSense Słuch i mowa
W dostawie
Pakiet obejmuje ćwiczenia analizy i syntezy oraz pamięci słuchowej, w tym rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków.
579,60 zł
690,00 zł
-16%
GoSense Funkcje wzrokowe
W dostawie
Zestaw przeznaczony do kształtowania percepcji oraz pamięci wzrokowej. Obejmuje ćwiczenia interaktywne dostosowane do tablic multimedialnych, grupowe gry i zabawy planszowe oraz karty pracy.
579,60 zł
690,00 zł
-15%
Działania z pomysłem. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
W magazynie
Ćwiczenia dla uczniów klas młodszych z trudnościami w uczeniu się matematyki oraz dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną.
27,20 zł
32,00 zł
-18%
mTalent Matematyka. Dyskalkulia
W dostawie
Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających myślenie i umiejętności matematyczne, przeznaczony dla dzieci przejawiających trudności w tym zakresie.
1 877,80 zł
2 290,00 zł