Afazja

Nowy
Dzielę i łączę litery, sylaby, wyrazy
W magazynie
Ćwiczenia dla młodzieży i dorosłych z trudnościami językowymi.Tekst opisuje publikację zawierającą różnorodne ćwiczenia usprawniające funkcje językowe i poznawcze, dedykowane osobom z zaburzeniami językowymi oraz dzieciom i młodzieży. Zadania mają na celu poprawienie koncentracji uwagi, percepcji, koordynacji ruchowej i myślenia matematycznego.
19,90 zł
Nowy
Afazja. Ćwiczenia językowe dla dzieci. Część 3
W dostawie
Publikacja oferuje różnorodne ćwiczenia, które pomagają usprawnić umiejętności językowe, czytanie, zapamiętywanie, myślenie kategoryzacyjne i ruch ręki. Każde ćwiczenie jest opisane w szczegółowy sposób dla terapeuty lub rodzica, by umożliwić efektywną i skuteczną pracę z dzieckiem.
65,00 zł
Gesty artykulacyjne
W dostawie
Książka przeznaczona jest dla dzieci z wadami wymowy, opóźnieniem rozwoju mowy, alalią, afazją, uszkodzeniem słuchu, a także w sytuacji zaburzeń słuchu fonemowego i trudności w nauce czytania.
20,00 zł
Afazja. Praca z tekstem. Część 2
W dostawie
Ćwiczenia przeznaczone dla osób dorosłych, które utraciły zdolność rozumienia i posługiwania się językiem na skutek uszkodzenia mózgu.
58,00 zł
Wykreślanki 2
W magazynie
Zbiór ćwiczeń dla młodzieży i dorosłych z trudnościami językowymi.
25,00 zł
Afatyk w domu. Pokój
W magazynie
Terapia pacjenta z zaburzeniami funkcji poznawczych.
23,00 zł
Ćwiczenia operacji myślowych. Część 3
W dostawie
Ćwiczenia są przeznaczone dla osób, które mają trudności z przetwarzaniem i porządkowaniem informacji. Polecane są dla młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej.
137,00 zł