ADHD

Eduterapeutica Lux. ADHD. Dla dzieci 6-10 lat
W dostawie
Program przeznaczony jest do prowadzenia zajęć i terapii z dziećmi, które mają: zdiagnozowane ADHD, symptomy zachowań bez diagnozy, wysoką wrażliwość, trudności emocjonalne, problemy w koncentrowaniu się.
2 390,00 zł
Ja i moje ADHD
W dostawie
60 ćwiczeń, które pomogą dziecku w samoregulacji, koncentracji i odnoszeniu sukcesów.
49,90 zł
GoSense Dysleksja rozwojowa
W dostawie
GoSense Dysleksja rozwojowa to pomoc dydaktyczna i terapeutyczna. Przeznaczona dla placówek edukacyjnych i poradni do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku 6-10 lat.
1 790,00 zł
GoSense Ortografia
W dostawie
GoSense Ortografia to pomoc dydaktyczna i terapeutyczna. Przeznaczona dla placówek edukacyjnych i poradni do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku 6-10 lat.
790,00 zł
GoSense Koordynacja i grafomotoryka
W dostawie
GoSense Koordynacja i grafomotoryka to pomoc dydaktyczna i terapeutyczna. Przeznaczona dla placówek edukacyjnych i poradni do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku 6-10 lat.
790,00 zł
GoSense Koncentracja i samokontrola
W dostawie
Zestaw zawiera ćwiczenia multimedialne, gry i zabawy planszowe, które rozwijają koncentrację i samokontrolę w aktywności ruchowej.
790,00 zł
GoSense Myślenie matematyczne
W dostawie
Zestaw przeznaczony jest do rozwijania w dzieciach umiejętności myślenia operacyjnego, szczególnie w kontekście rozwiązywania zadań matematycznych.
790,00 zł
GoSense Orientacja w przestrzeni
W dostawie
Zestaw obejmuje ćwiczenia multimedialne oraz planszę z elementami kartonowymi służące do rozpoznawania kierunków względem: swojego ciała, elementów otoczenia, innych osób i fabularnych postaci.
790,00 zł
GoSense Słuch i mowa
W dostawie
Pakiet obejmuje ćwiczenia analizy i syntezy oraz pamięci słuchowej, w tym rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków.
790,00 zł
GoSense Funkcje wzrokowe
W dostawie
Zestaw przeznaczony do kształtowania percepcji oraz pamięci wzrokowej. Obejmuje ćwiczenia interaktywne dostosowane do tablic multimedialnych, grupowe gry i zabawy planszowe oraz karty pracy.
790,00 zł