Dyskalkulia

Dyskalkulia jest jedną z odmian dysleksji. Jest to zaburzenie, które objawia się problemami z przyswajaniem wiedzy z obszaru matematyki. Dyskalkulia jest powodowana przez nieprawidłowości genetyczne lub wrodzone. Dyskalkulii nie towarzyszy obniżenie funkcji umysłowych czy też innych nieprawidłowego rozwoju. Dyskalkulia należy do grupy tzw. specyficznych trudności w uczeniu się (jest jedną z odmian dysleksji). To zaburzenie objawiające się problemami z przyswajaniem wiedzy z zakresu matematyki. Dyskalkulia powodowana jest przez nieprawidłowości wrodzone lub genetyczne. Najczęściej ten syndrom występuje u dzieci o zwykłej lub więcej niż przeciętnej inteligencji.

-10%
Eduterapeutica. Karty pracy SPE 4-8
Wysyłka 1-3 dni
Zestaw 417 kart pracy w formacie A4, przeznaczony do terapii uczniów w wieku 10-16 lat z trudnościami związanymi z dysleksją, dysortografią, dysgrafią i dyskalkulią. Zestaw obejmuje różnorodne zagadnienia, takie jak pamięć wzrokowa, matematyka, myślenie operacyjne, koncentracja, umiejętności językowe i wiele innych, mających na celu wsparcie w rozwoju kluczowych umiejętności. Karty są w formacie czarno-białym, przeznaczone do wypełnienia lub kopiowania wielokrotnego.
233,10 zł
259,00 zł
GoPlay Liczę i rozwiązuję. 5-6 lat
Wysyłka 1-3 dni
GoPlay Liczę i rozwiązuję to zestaw, który zawiera gry, zabawy i scenariusze rozwijające podstawowe umiejętności matematyczne ułatwiające dzieciom rozwijanie myślenia operacyjnego.
490,00 zł
GoSense Ortografia
Wysyłka 1-3 dni
GoSense Ortografia to pomoc dydaktyczna i terapeutyczna. Przeznaczona dla placówek edukacyjnych i poradni do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku 6-10 lat.
790,00 zł
GoSense Koordynacja i grafomotoryka
Wysyłka 1-3 dni
GoSense Koordynacja i grafomotoryka to pomoc dydaktyczna i terapeutyczna. Przeznaczona dla placówek edukacyjnych i poradni do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku 6-10 lat.
790,00 zł
GoSense Koncentracja i samokontrola
Wysyłka 1-3 dni
Zestaw zawiera ćwiczenia multimedialne, gry i zabawy planszowe, które rozwijają koncentrację i samokontrolę w aktywności ruchowej.
790,00 zł
GoSense Myślenie matematyczne
Wysyłka 1-3 dni
Zestaw przeznaczony jest do rozwijania w dzieciach umiejętności myślenia operacyjnego, szczególnie w kontekście rozwiązywania zadań matematycznych.
790,00 zł
GoSense Orientacja w przestrzeni
Wysyłka 1-3 dni
Zestaw obejmuje ćwiczenia multimedialne oraz planszę z elementami kartonowymi służące do rozpoznawania kierunków względem: swojego ciała, elementów otoczenia, innych osób i fabularnych postaci.
790,00 zł
GoSense Słuch i mowa
Wysyłka 1-3 dni
Pakiet obejmuje ćwiczenia analizy i syntezy oraz pamięci słuchowej, w tym rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków.
790,00 zł
GoSense Funkcje wzrokowe
Wysyłka 1-3 dni
Zestaw przeznaczony do kształtowania percepcji oraz pamięci wzrokowej. Obejmuje ćwiczenia interaktywne dostosowane do tablic multimedialnych, grupowe gry i zabawy planszowe oraz karty pracy.
790,00 zł
-15%
Działania z pomysłem. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
W magazynie
Ćwiczenia dla uczniów klas młodszych z trudnościami w uczeniu się matematyki oraz dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną.
27,20 zł
32,00 zł
-20%
mTalent Matematyka. Dyskalkulia
Wysyłka 1-3 dni
Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających myślenie i umiejętności matematyczne, przeznaczony dla dzieci przejawiających trudności w tym zakresie.
1 992,00 zł
2 490,00 zł
Dyskalkulia (licencja 1-stanowiskowa)
Wysyłka 1-3 dni
Dyskalkulia zagadnienia: ćwiczenie pojęcia liczby, ćwiczenie czynności matematycznych, rozwiązywanie prostych zadań tekstowych i układanie do nich równań....
257,00 zł
Dyskalkulia (licencja wielostanowiskowa)
Wysyłka 1-3 dni
Dyskalkulia zagadnienia: ćwiczenie pojęcia liczby, ćwiczenie czynności matematycznych, rozwiązywanie prostych zadań tekstowych i układanie do nich równań....
577,00 zł
-10%
Eduterapeutica Dyskalkulia - karty pracy
Wysyłka 1-3 dni
Zestaw 157 kart w formacie A4, czarno-białe do wypełniania lub wielokrotnego kopiowania dla uczniów w wieku 7-10 lat wykazujących problemy w rozwiązywaniu...
134,10 zł
149,00 zł
-10%
Eduterapeutica Lux. Dyskalkulia
Wysyłka 1-3 dni
Uczniowie w wieku 7-10 lat z problemami w rozwiązywaniu zadań matematycznych mają szansę w krótkim czasie opanować i rozwinąć syntezę i analizę wzrokową, myślenie przyczynowo-skutkowe, orientację w przestrzeni, spostrzegawczość i koncentrację uwagi, kształty cyfr oraz znaków matematycznych, myślenie operacyjne.
1 341,00 zł
1 490,00 zł
-15%
Aby polubić matematykę
Wysyłka 1-3 dni
Zestaw ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki.
17,00 zł
20,00 zł