Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla branżowej szkoły I i II stopnia wraz z planami pracy i kryteriami oceniania
Wysyłka 1-3 dni
Program nauczania wychowania fizycznego dla branżowej szkoły I i II stopnia po ośmioletniej szkole podstawowej ma na celu rozwijanie postaw prospektywnych i prosomatycznych u młodych ludzi poprzez zdrowotnie ukierunkowaną koncepcję sprawności fizycznej. Program zawiera cele, treści kształcenia, plany pracy, ocenianie ucznia oraz pomiar sprawności fizycznej, a także propozycje planów pracy fakultatywnych, które zostały rozszerzone o nowe treści programowe.
48,30 zł
Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum i technikum wraz z planami pracy i kryteriami oceniania
Wysyłka 1-3 dni
Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum i technikum kładzie nacisk na personalistyczną koncepcję wychowania i zdrowotne podejście do sprawności fizycznej, rozwijając postawy prosomatyczne i prospektywne u młodzieży. Program obejmuje cele, treści kształcenia, ocenianie, pomiary sprawności fizycznej i plany zajęć, w tym fakultatywne z dodatkowymi treściami.
48,30 zł
Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia
W magazynie
Program nauczania wychowania fizycznego dla szkół ponadpodstawowych kontynuuje wcześniejsze wydania programu dla szkół podstawowych. Jest skonstruowany tak, aby uwzględniać nową podstawę programową i przygotować uczniów do aktywnego życia fizycznego oraz dbałości o zdrowie. Program zawiera plany pracy, tematy lekcji oraz cele kształcenia, pozostawiając elastyczność nauczycielom w planowaniu liczby godzin i terminów realizacji treści programowych. Daje także opcje wyboru zajęć przez uczniów, włączając je w system 1+2.
65,10 zł
Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej (książka + CD)
Wysyłka 1-3 dni
Drugie rozszerzone wydanie programu nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej dostarcza nauczycielom cenne wskazówki i kryteria oceniania uczniów. Program odnosi się do wszystkich etapów edukacji w szkole podstawowej i umożliwia elastyczne dostosowanie planów pracy dydaktyczno-wychowawczej do potrzeb uczniów. Wprowadza także możliwość wyboru zajęć w systemie 2 + 2 dla klas VII i VIII. Dodatkowo, program zawiera przykładowy system oceniania, w tym kryteria związane z edukacją zdrowotną.
58,80 zł
Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej
Wysyłka 1-3 dni
Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej dostarcza cenne wskazówki i kryteria oceniania uczniów. Obejmuje wszystkie etapy edukacji w szkole podstawowej i pozwala na elastyczne dostosowanie przedmiotowych systemów oceniania. Program szczegółowo opisuje wymagania dla różnych etapów edukacji, skupiając się na postawach, aktywności, sprawności fizycznej i umiejętnościach ruchowych.
42,00 zł
Alternatywne zajęcia WF
W magazynie
Co zawiera publikacja:
poradnik dotyczący promocji w placówce dyscyplin sportów mniej popularnych, które nie wymagają dodatkowych nakładów
49,90 zł