Multimedia

-18%
Eduterapeutica Lux. Niepełnosprawność intelektualna i ASD
W dostawie
Ćwiczenia interaktywne wraz z kartami do nauki samodzielności stanowiące wsparcie dla terapeutów, nauczycieli, opiekunów i rodziców w kształtowaniu podstawowych umiejętności dzieci i nastolatków z niepełnosprawnością intelektualną i ASD.
1 959,80 zł
2 390,00 zł
-18%
Eduterapeutica Lux. Specjalne potrzeby edukacyjne. 1-3
W dostawie
Pakiet pomagający wychowawcom oraz specjalistom radzić sobie z problemami uczniów w wieku 7-10 lat przejawiającymi ryzyko: dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii.
2 369,80 zł
2 890,00 zł
-18%
Eduterapeutica Lux. ADHD. Dla dzieci 6-10 lat
W dostawie
Program przeznaczony jest do prowadzenia zajęć i terapii z dziećmi, które mają: zdiagnozowane ADHD, symptomy zachowań bez diagnozy, wysoką wrażliwość, trudności emocjonalne, problemy w koncentrowaniu się.
1 959,80 zł
2 390,00 zł
-18%
Eduterapeutica Lux. Specjalne potrzeby edukacyjne. 4-8
W dostawie
Program multimedialny, który wzbudza zainteresowanie uczniów. Motywuje ich do aktywnego udziału w zajęciach terapii pedagogicznej i systematycznego treningu.
2 369,80 zł
2 890,00 zł
-18%
Eduterapeutica Lux. Logopedia. Rotacyzm
W dostawie
Zbiór ponad 300 ćwiczeń interaktywnych wraz z kartami pracy na zajęcia z dziećmi, które mają problem z prawidłową wymową fonemu /r/.
483,80 zł
590,00 zł
-18%
Eduterapeutica Lux. Logopedia. Szeregi
W dostawie
Zbiór ponad 300 ćwiczeń interaktywnych wraz z kartami pracy, podzielony na cztery działy: szereg szumiący, szereg syczący, szereg ciszący oraz różnicowanie szeregów.
483,80 zł
590,00 zł
-18%
Eduterapeutica Lux. Logopedia. Słuch i jąkanie
W dostawie
Zbiór ponad 217 ćwiczeń interaktywnych wraz z kartami pracy na zajęcia z dziećmi, które mają problem z jąkaniem się czy rozróżnianiem głosek.
483,80 zł
590,00 zł