Nowy
Od złości do radości. Wierszyki o uczuciach
W dostawie
Książka dla dzieci zawierająca zbiór wierszyków poruszających tematykę różnych emocji. Przygody sympatycznych bohaterów zapewniają dziecku okazję do pozytywnego i kreatywnego wyrażania swoich uczuć. To idealna lektura dla rodziców, którzy chcą pomóc swojemu dziecku w rozwoju emocjonalnym.
19,99 zł
Nowy
Karty domino. Gra twarzy
W dostawie
Karty Gra Twarzy to narzędzie przeznaczone dla dzieci, które pomaga w rozwijaniu emocjonalności i poznawaniu różnych emocji. Mogą być wykorzystywane w różnych sytuacjach, a dzięki nim dzieci uczą się rozpoznawania i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
35,00 zł
Nowy
Drzewko emocji
W dostawie
Drzewko Emocji to narzędzie edukacyjne dla nauczycieli i terapeutów, które pomaga dzieciom w rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji. Dzięki kolorowym listkom z różnymi emocjami, dzieci uczą się, jak nazwać i definiować różne emocje oraz jak wyrażać je w sposób społecznie akceptowalny. Produkt jest doskonałym narzędziem do nauki o różnych grupach emocji i może być stosowany w zajęciach indywidualnych i grupowych.
1 235,00 zł
Nowy
Uczmy się: Emocje
W dostawie
Idealna zabawka dla dzieci, która pozwala na rozwijanie umiejętności emocjonalnych i percepcyjnych w atrakcyjny sposób. Dzięki różnorodnym obrazkom i kartom z pytaniami, dzieci mogą nauczyć się rozpoznawać i nazywać swoje emocje, rozwijać empatię i zrozumienie innych ludzi, a także doskonalić zdolności percepcyjne i logiczne.
51,70 zł
Nowy
Dzielę i łączę litery, sylaby, wyrazy
W magazynie
Ćwiczenia dla młodzieży i dorosłych z trudnościami językowymi.Tekst opisuje publikację zawierającą różnorodne ćwiczenia usprawniające funkcje językowe i poznawcze, dedykowane osobom z zaburzeniami językowymi oraz dzieciom i młodzieży. Zadania mają na celu poprawienie koncentracji uwagi, percepcji, koordynacji ruchowej i myślenia matematycznego.
19,90 zł
Nowy
Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego
W dostawie
Książka porusza kwestię negatywnych skutków tradycyjnego modelu nauczania, jakim jest system klasowo-lekcyjny. Autorzy proponują alternatywne podejście, które uwzględnia indywidualne potrzeby uczniów i daje im większą swobodę w kształtowaniu swojego procesu edukacyjnego.
74,00 zł
Nowy
Kultura szkoły Montessori w XXI wieku
W dostawie
Książka jest polecana dla osób zainteresowanych alternatywnymi formami edukacji, wolnością w kształceniu oraz wychowaniem dojrzałych, empatycznych jednostek. Publikacja nie tylko przedstawia teorię pedagogiki Marii Montessori, ale także omawia praktyczne aspekty jej wdrażania w szkole.
75,00 zł
Nowy
Edukacja muzyczna dzieci z perspektywy pedagogicznej i profilaktyczno-terapeutycznej
W dostawie
Publikacja proponuje różne metody nauczania i terapeutyczne podejście do edukacji muzycznej, która może korzystnie wpłynąć na rozwój dzieci w różnych etapach życia. Jest to cenne źródło wiedzy dla nauczycieli i terapeutów, którzy poszukują skutecznych i atrakcyjnych rozwiązań naukowo-metodycznych, a muzyka jest ważnym narzędziem rozwoju emocjonalnego, społecznego i kulturowego dziecka.
48,00 zł
Nowy
Lęk u dzieci ze spektrum autyzmu
W dostawie
Praktyczny przewodnik dla rodziców, nauczycieli i terapeutów, którzy chcą pomóc dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w radzeniu sobie z lękiem. Autor, Christopher Lynch, opisuje pięć najważniejszych czynników, które są źródłem lęku u dzieci i oferuje praktyczne wskazówki, jak pomóc dziecku uspokoić ciało i umysł.
41,90 zł
Nowy
Szczęśliwe i silne dziecko
W dostawie
Publikacja porusza problem kryzysów psychicznych u dzieci i podkreśla potrzebę dbałości o ich zdrowie psychiczne. Monika Szubrycht przeprowadziła rozmowę z ekspertami z różnych dziedzin, którzy udzielają porad dotyczących tworzenia bezpiecznego domu dla dziecka oraz radzenia sobie z kryzysami.
44,90 zł