Karty pracy

-15%Nowy
Przyszła wiosna, idzie lato. Karty pracy
W magazynie
Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
50,91 zł
59,90 zł
-15%
Skarby pór roku. Zima. Materiały dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
W magazynie
Zestaw "Skarby pór roku" oferuje proste, rewalidacyjne ćwiczenia wspomagające rozwój dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Dzieląc się na cztery części odpowiadające kolejnym porom roku, zawiera różnorodne ćwiczenia, takie jak grafomotoryczne, logiczne, matematyczne, czy rozwijające umiejętności językowe. Zaprojektowane są one w sposób przejrzysty i intuicyjny, by ułatwić pracę zarówno rodzicom, terapeutom, jak i nauczycielom.
17,00 zł
20,00 zł
-15%
Skarby pór roku. Jesień. Materiały dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
W magazynie
Zestaw "Skarby pór roku" oferuje proste, rewalidacyjne ćwiczenia wspomagające rozwój dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Dzieląc się na cztery części odpowiadające kolejnym porom roku, zawiera różnorodne ćwiczenia, takie jak grafomotoryczne, logiczne, matematyczne, czy rozwijające umiejętności językowe. Zaprojektowane są one w sposób przejrzysty i intuicyjny, by ułatwić pracę zarówno rodzicom, terapeutom, jak i nauczycielom.
17,00 zł
20,00 zł
-15%
Skarby pór roku. Lato. Materiały dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
W magazynie
Zestaw "Skarby pór roku" oferuje proste, rewalidacyjne ćwiczenia wspomagające rozwój dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Dzieląc się na cztery części odpowiadające kolejnym porom roku, zawiera różnorodne ćwiczenia, takie jak grafomotoryczne, logiczne, matematyczne, czy rozwijające umiejętności językowe. Zaprojektowane są one w sposób przejrzysty i intuicyjny, by ułatwić pracę zarówno rodzicom, terapeutom, jak i nauczycielom.
15,30 zł
18,00 zł
-15%
Skarby pór roku. Wiosna. Materiały dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
W magazynie
Zestaw "Skarby pór roku" oferuje proste, rewalidacyjne ćwiczenia wspomagające rozwój dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Dzieląc się na cztery części odpowiadające kolejnym porom roku, zawiera różnorodne ćwiczenia, takie jak grafomotoryczne, logiczne, matematyczne, czy rozwijające umiejętności językowe. Zaprojektowane są one w sposób przejrzysty i intuicyjny, by ułatwić pracę zarówno rodzicom, terapeutom, jak i nauczycielom.
15,30 zł
18,00 zł
-10%
Eduterapeutica. Karty pracy SPE Nastolatki 15-17 lat
Wysyłka 1-3 dni
Kompleksowy zestaw ćwiczeń przeznaczony dla uczniów w wieku 15-17 lat, którzy zmagają się z dysleksją rozwojową, dyskalkulią oraz innymi dysfunkcjami. Zestaw oferuje różnorodne ćwiczenia, które zostały specjalnie dostosowane do potrzeb uczniów szkół ponadpodstawowych. Stanowią one praktyczne narzędzie dla nauczycieli specjalistów i pedagogów, umożliwiając skuteczną pracę terapeutyczną z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
233,10 zł
259,00 zł
-10%
Eduterapeutica. Karty pracy SPE 4-8
Wysyłka 1-3 dni
Zestaw 417 kart pracy w formacie A4, przeznaczony do terapii uczniów w wieku 10-16 lat z trudnościami związanymi z dysleksją, dysortografią, dysgrafią i dyskalkulią. Zestaw obejmuje różnorodne zagadnienia, takie jak pamięć wzrokowa, matematyka, myślenie operacyjne, koncentracja, umiejętności językowe i wiele innych, mających na celu wsparcie w rozwoju kluczowych umiejętności. Karty są w formacie czarno-białym, przeznaczone do wypełnienia lub kopiowania wielokrotnego.
233,10 zł
259,00 zł
-15%
Opowiedz mi o sobie. Karty pracy dla uczniów z problemami w komunikowaniu się
W magazynie
Publikacja skupia się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną poprzez stawianie pytań i inicjowanie dialogu. Karty pracy podzielone są na 6 kategorii tematycznych, co umożliwia uczniom aktywne uczestnictwo w rozmowie i rozwój komunikacyjny.
38,25 zł
45,00 zł
-15%
Obliczanie i kodowanie
W magazynie
Materiały na zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
33,58 zł
39,50 zł
-15%
Spektrum możliwości ucznia
W magazynie
Zestaw ćwiczeń wspierający rozwój uczniów klas I–III z różnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci ze spektrum autyzmu. Oferuje on działania koncentrujące się na kompetencjach społeczno-emocjonalnych i poznawczych, z możliwością adaptacji dla innych trudności, takich jak ADHD czy afazja. Publikacja zawiera także propozycje tematów zajęć rewalidacyjnych i praktyczne wskazówki dla nauczycieli.
27,20 zł
32,00 zł
-15%
Kolorowy świat Wiktorii - Część 1 i 2
W magazynie
Zestaw kart pracy stworzony z myślą o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oferujący różnorodne ćwiczenia wspierające rozwój czytania, pisania, matematyki i umiejętności językowych, idealny do wykorzystania zarówno w szkołach specjalnych, jak i integracyjnych.
67,15 zł
79,00 zł
-15%
My i świat wokół nas. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
W magazynie
To kompleksowe narzędzie dydaktyczne dla nauczycieli, terapeutów i rodziców, wspierające rozwój uczniów z różnymi wyzwaniami edukacyjnymi, włączając niepełnosprawność intelektualną i trudności w uczeniu się. Oferuje różnorodne ćwiczenia dostosowane do potrzeb uczniów, zgodne z podstawą programową i umożliwiające pracę w różnych środowiskach edukacyjnych.
84,58 zł
99,50 zł
Funkcje psychofizyczne. Orientacja przestrzenna. Karty pracy. Poziom 2
Wysyłka 1-3 dni
Publikacja skupia się na rozwijaniu umiejętności orientacji przestrzennej uczniów, wspierając ich rozwój poznawczy oraz komunikacyjny. Zawiera karty pracy i materiały dotyczące szkoły, środowiska przyrodniczego i czasu wolnego, przydatne zwłaszcza dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
98,00 zł
Funkcje psychofizyczne. Wypowiedzi ustne i pisemne. Karty pracy. Poziom 2
Wysyłka 1-3 dni
Publikacja oferuje różnorodne ćwiczenia wspierające rozwijanie umiejętności wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zawiera zadania takie jak uzupełnianie, dopasowywanie, pisanie w liniaturze i wiele innych. Tematyka obejmuje różne rodzaje wypowiedzi, a główne cele to doskonalenie języka, rozwijanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi i rozszerzanie słownictwa.
98,00 zł
Funkcje psychofizyczne. Poziom 1. Pakiet 4 zeszytów
Wysyłka 1-3 dni
Pakiet "Funkcje psychofizyczne" to zbiór 488 kart pracy, skierowanych do uczniów z trudnościami w nauce. Obejmuje cztery publikacje, rozwijające koncentrację, percepcję wzrokową i słuchową, oraz orientację przestrzenną. Seria dostosowana do uczniów ze specjalnymi potrzebami, pomagając im w rozwijaniu umiejętności poznawczych, komunikacyjnych i motorycznych.
360,00 zł
-15%
Karty pracy z tekstami do czytania ze zrozumieniem dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
W magazynie
Materiał zawiera karty pracy z tekstami do czytania ze zrozumieniem, skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, takich jak autyzm czy dysleksja. Publikacja umożliwia rozwijanie umiejętności czytania i jednocześnie poznawanie polskich legend. Dostępne ćwiczenia pomagają w zrozumieniu treści i rozwijają kluczowe umiejętności poznawcze, koncentrację i słownictwo. To wszechstronne narzędzie, które dostosowuje się do indywidualnych potrzeb uczniów, wspierając ich edukacyjny rozwój.
50,58 zł
59,50 zł
-15%
Ja i moje otoczenie. Część 3 i 4
W magazynie
Wyjątkowe Karty Pracy, stworzone dla nauczycieli i terapeutów pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. Obejmują tematyczne ćwiczenia związane z porami roku, świętami, przyrodą, zdrowiem i bezpieczeństwem. Karty te stanowią wsparcie w szkołach specjalnych, klasach integracyjnych oraz w pracy domowej.
55,25 zł
65,00 zł
-15%
Porozmawiaj ze mną! Karty pracy dla uczniów szkoły ponadpodstawowej do zajęć rewalidacyjnych
W magazynie
Publikacja skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych, pomagająca przygotować młodzież na wyzwania dorosłego życia poprzez aktywne dyskusje na ważne tematy, rozwijanie umiejętności społecznych i poszanowania innych perspektyw. Inspirujące narzędzie dla nauczycieli i terapeutów wspierające rozwój osobisty uczniów.
28,05 zł
33,00 zł
-15%
Trenuję umiejętności komunikacyjne
W magazynie
Kompletny zestaw kart pracy dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomaga w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, zrozumieniu komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz budowaniu zdrowych relacji. Zawiera również dziennik umiejętności komunikacyjnych z naklejkami. Idealny dla terapeutów i nauczycieli.
39,95 zł
47,00 zł
-15%
Czytanki - rozwijanki
W magazynie
Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.
21,25 zł
25,00 zł